Reglement Feesten Drankenhandel Carpentier

Reglement Feesten Drankenhandel Carpentier


DEZE REGLEMENTEN ZIJN NIET VAN TOEPASSING VOOR FEESTEN IN “DEN TRECHTER”De voorwaarden zijn eenvoudig en logisch maar we zetten ze toch graag even op een rij:


DRANK :
 • Bij het terugnemen van bakken worden enkel de volle bakken bekeken als teruggenomen, bakken met vol goed waarbij flesjes ontbreken of leeg zijn, worden als leeg beschouwd.
 • Flesjes waarvan de etiketten ontbreken of door een andere reden onverkoopbaar zijn, worden als leeg beschouwd.
 • Plastic verpakkingen die opengesneden zijn, worden niet teruggenomen.
 • Vaten waarvan de afsluitcapsules los zijn of verwijderd zijn worden als leeg beschouwd, hetzelfde geldt voor de flessen CO2.
 • Maximaal de helft van de bestelde producten wordt teruggenomen en dit per product.
 • Er wordt een waarborg van 10% excl BTW en excl. leeggoed van de te leveren goederen gevraagd, deze dient op voorhand voldaan te zijn.


MATERIAAL :
 • De volgende materialen kunnen worden gehuurd, desgevallend via één van onze toeleveranciers en voor zover zij nog voorradig zijn.

  Bakfrigo’s30,00€+ 50,00€ waarborg
  Vitrinekoelers60,00€+ 50,00€ waarborg
  Tapkast met dubbele spoelbak100,00€+ 125,00€ waarborg
  Tapkast zonder spoelbak75,00€+ 125,00€ waarborg
  Tapkast Tafelmodel50,00€+ 125,00€ waarborg
  Tapkast voor 20l Vaten 2 kranen100,00€+ 250,00€ waarborg
  Voortoog (12m)190,00€+ 125,00€ waarborg
  Aparte Spoelbak45,00€+ 125,00€ waarborg
  Toogelement (12m)35,00€+ 125,00€ waarborg
  Koelwagen 5 m³Prijs op aanvraag
  Koelwagen 20 m³Prijs op aanvraag
  TapwagenPrijs op aanvraag
 • Prijzen zijn excl. 21% BTW en per weekend.
 • Waarborgen dienen op minimum drie dagen voor de levering voldaan te zijn.
 • Waarborgen voor producten die via één van onze toeleveranciers geleverd worden, worden pas terugbetaald wanneer de toeleverancier zijn akkoord heeft gegeven.
 • Wanneer materialen stuk zijn of onderdelen stuk zijn of ontbreken, zal de nieuwwaarde de maatstaf zijn voor de door te rekenen kosten. Wanneer materiaal defect blijkt te zijn bij levering dient dit ons binnen de drie uur na levering gemeld te worden.
 • Wanneer goederen niet proper worden terugbezorgd zullen de kosten voor het reinigen worden aangerekend, en zal de huurreductie, zoals in de voorwaarden beschreven, niet worden toegepast
 • Koelingen mogen enkel gebruikt worden voor het koelen van dranken, niet van voeding.
 • Bieren mogen enkel worden getapt onder druk van koolzuur (CO2).
 • Koelingen dienen minstens 24 uur voor gebruik opgevuld te worden en van elektriciteit voorzien te worden. Wanneer dit niet gebeurd is zullen de koelingen niet naar behoren kunnen werken en geldt geen enkele aansprakelijkheid voor ons.


VOORWAARDEN :
 • Voor leveringen van feesten wordt bij een afname kleiner dan 1.000,00€ excl. BTW en leeggoed, 100,00€ + 21% BTW leveringskosten aangerekend.
 • Voor leveringen of terughalen op weekenddagen wordt per dag een extra vergoeding van 100,00€+ 21% BTW aangerekend.
 • Leveringen of terughalingen op weekenddagen zijn niet mogelijk.
 • Wanneer leveringen of terughalingen over verschillende dagen gespreid dienen te worden zal per extra levering of terughaling een leveringsvergoeding worden aangerekend van 100,00€ + 21% BTW.
 • Per afnameschijf van 100,00€ Excl. BTW en leeggoed wordt een korting van 10,00€ excl. 21% BTW toegekend op de te betalen huur van materialen. (een negatief huurbedrag is echter niet mogelijk).